Turističke organizacije

Grad Prijedor

Phone:
 
Mobile:
 
El. pošta:
Unge1960@armyspy.com 

BiH

Phone:
 
Mobile:
 
El. pošta:
Unge1966@armyspy.com 

TO Šamac

Phone:
+387 54 611 069 
Mobile:
 
El. pošta:
Unge1974@armyspy.com 

TO Glamoč

Phone:
 
Mobile:
 
El. pošta:
Unge1975@armyspy.com 

TO Banja Luka

Phone:
+387(0)51 490 308, +387(0)51 490 309  
Mobile:
+387(0)66 811-898 
El. pošta:
tobl@teol.net