Vukosavlje

Modriča, Republika srbská, Bosna a Hercegovina

Opis

Opština Vukosavlje nalazi se na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Spada u red mlađih opština u Bosni i Hercegovini. Nastala je nakon 1995. godine od dijelova opština Odžak i Modriča.
Kako su se naselja koja pripadaju ovoj Opštini uglavnom oslanjala na industriju susjednih gradova Odžaka i Modriče, Opština danas ne posjeduje nikakve industrijske kapacitete te povoljne uslove za razvoj industrije.
Stanovništvo je okrenuto poljoprivrednoj proizvodnji, uslužnim djelatnostima i malim obrtima. Kako se Opština nalazi na spajanju Panonske nizije i obronaka Vučjak planine, velike nade se polažu u razvoj lovnog, ribolovnog i seoskog turizma.

Kulturno-historijsko naslijeđe, prirodne ljepote

Na samoj granici opštine Vukosavlje se nalazi srednjovjekovno utvrđenje Dobor Kula. Lokacija na kojoj se nalazi stari grad Dobor poznata je pod imenom Gradina – Dobor ili Dobor- kula.
Nalazi se na blagoj kosini koja dominira okolnim terenom, neposredno iznad lijeve obale rijeke Bosne. Slabi tragovi, ustanovljeni arheološkim istraživanjima, ukazuju da je još u prahistorijskom dobu na ovom prostoru postojalo neko utvrđenje.
Prilikom izgradnje nove ceste uz Bosnu 1975. godine, na južnoj kosini ispod grada, otkopani su ostaci prahistorijskog utvrđenja. Naselje na teritoriji opštine Vukosavlje koje se nalazi uz nacionalni spomenik nosi ime Dobor.
Od kulturno-istorijskog naslijeđa mogu se izdvojiti ostaci srednjovjekovne crkve (manastira) na lokalitetu Prosište na području naseljenog mjesta Pećnik te Karamatina vila u Jakešu koje bi u narednom periodu trebalo staviti pod zvaničnu zaštitu (kategorija – nacionalni spomenici). Brdski dijelovi Opštine koji su malo naseljeni nude veliki potencijal za eko-turizam i organski uzgoj hrane. Za ove predjele imamo neobične pojave vrtača koje mogu da budu turistička atrakcija, zatim pećine. 
Ravničarski predjeli nude mogućnost za lov i ribolov (aktivno rade lovačko i ribolovačko udruženje „FAZAN“ i „SMUĐ“) koji je dosta razvijen na našoj Opštini obzirom da kroz nju protiče rijeka Bosna a imamo i niz jezera koja se koriste za ribolov.

Mapa