Foča

Foča, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Info

Lokacija
Foča, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Kategorija:
Gradovi
Email :
-
Ocjene:

Opis

Općina Foča je smještena na jugoistoku BiH, odnosno na jugozapadu Bosansko-podrinjskog kantona. Općina se većim dijelom prostire na lijevoj i manjim dijelom na desnoj obali rijeke Drine. Urbani dio općine smješten je uz lijevu obalu rijeke Drine i uz ušće rijeke Koline. Kroz nju su od davnina vodile i u njoj su se ukrštale važne putne komunikacije i karavanski putevi, koji su išli iz pravca mediterana prema istoku i prema srednjoj Evropi, a koje su u novijoj historiji naslijedili moderni putevi, što znači da ovo područje tradicionalno ima važan geopolitički i geostrateški položaj.

 

Kulturno-historijsko naslijeđe, prirodne ljepote

Općina raspolaže značajnim potencijalima za razvoj turizma, naročito u oblastima seoskog, kulturno-historijskog, zdravstvenog i sportsko-rekreativnog turizma.

Turističku ponudu Općine čine:

- bistra i brza rijeka Drina podesna za odmor, rafting i splavarenje;

- Jedinstvenu ponudu u Ustikolini čini splavarenje Drinom, koje nudi jedan od najintenzivnijih i najzahtjevnijih raftinga u Evropi (rangiran kao nivo 3-5);

- sportski teren – staza za brdsku auto trku koja se nalazi na putu Ustikolina Jabuka;

- vjerski turizam: Turhan Emin-begova džamija, kao najstarija džamija u BiH, te dovište Dobre vode koje iz godine u godinu ima sve veću posjetu;

- bogato kulturno-historijsko nasljeđe: Groblje na Presjeci kod Ustikoline, grobljanska cjelina koja se nalazi u katastarskoj općini Donje Žešće, ima status Nacionalnog spomenika od 2004. godine;

- Nekropola stećaka na Presjeci;

- Most u Kožetinu, u katastarskoj općini Cvilin, ima status nacionalnog spomenika od 2005. Godine a vrijedno pomena je i izletište Jabuka, te izgradnja pristaništa za splavove.

 

Događaji

Za turizam su od značaja i razne privredne i kulturne manifestacije, kao npr „Ustikoljansko ljeto“, Festival okusa“, „Drina i Prača nove turističke destinacije“, koje privlače domaće i strane posjetioce. Tokom „Festivala okusa“ učestvuju proizvođači sa prostora BPK-a kao i proizvođači iz Hercegovine, Makedonije, Italije.

Atrakcije

Povoljna konfiguracija zemljišta, odgovarajuća klima i šumska bogatstva osnovni su činioci više lovnih revira na području Ustikoline, koju karakteriziraju različite vrste lovne divljači i tradicija u lovstvu.

Gastro

Prostor Općine Foča karakterističan po tradicionalnom pečenju domaćeg džema, pekmeza i slatka pa vam tako i dolazak ovdje moze predstavljati pravo slatko zadovoljstvo.

Mapa

Ocjene

Ukupna ocjena
Hvala, molimo Vas opišite Vašu ocenu