Kneževo

Kneževo

Video

Lokacija
Kneževo
Kategorija:
Gradovi
Video prezentacija :
Ocjene:

Opis

Rijetko gdje kod nas i širom Evrope, možete doživjeti takav susret grada sa prirodom.  Kneževo, gradić na 861 m nadmorske visine, ugnijezdio se između tri rijeke: Ugar, Cvrcka i Ilomska i tri planine: Vlašića, Čemernice i Ježice. Veliki broj izvora pitke vode i vodotoka, raznovrsnost flore i faune, atraktivni pejzaži, nepregledna šumska prostranstva   predstavljaju izazov za turiste svih doba i uzrasta.

Zahvaljujući takvom svom položaju Kneževo je oduvijek bilo poznato kao vazdušna banja.

Grad je osnovan 1463. godine pod  nazivom Skender-Vakuf. Osnivačem grada se smatra Ali-dedo-Skender po kojem je grad i dobio ime. Godine 1992. vlast u Skender-Vakufu mijenja ime grada i opštine u Kneževo po Milanu Knežini iz sela Šolaji koji je svojevremeno bio knez. Smatra se da je ovo područje bilo naseljeno još u davna vremena. Izvjesno je da su ovo područje naseljavali stanovnici ilirskog porijekla koji su se kasnije miješali sa Keltima i drugim doseljenicima, uključujući i slavenska plemena.Među rimskim nalazima su ostaci bazilike starohrišćanskih crkava u selima Javorani i Imljani, koji ukazuju na značajan stepen naseljenosti i kulturne razvijenosti.

Kneževo se nalazi na najkraćem putu između dva najveća centra u BiH ( Banjaluka i Sarajevo) te shodno tome ima mogućnost za razvoj tranzitnog turizma.

Četinarske šume, šumoviti proplanci, pašnjaci, visoravni, sutjeske i kanjoni triju rijeka pružaju idealne uslove turistima, sportistima, lovcima, ribolovcima kao i ljudima kojima je potreban zdravstveni oporavak. Kneževo je od ranije poznata turistička destinacija. Ovde borave sportisti koji  dolaze na pripreme, ljubitelji snijega i sportova na snijegu, lovci, ribolovci, osobe sa zdravstvenim problemima, prije svih oboljeli od kardiovaskularnih bolesti i bolesti pluća.

Kako je ovo teritorij opštine Kneževo prema svojim geografskim i klimatskim uslovima planinsko područje,  ispunjava neophodne preduslove za razvoj zimskog turizma. Ski centar Kneževo predstavlja osnovu  razvoja zimskog turizma.

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLIJEĐE, PRIRODNE LJEPOTE

- Crkve:

 • Stara crkva brvnara Svetog Proroka Ilije u selu Imljani, za koju nije poznata godina izgradnje, ali se pouzdano zna da potiče iz turskog doba.
 • Nedavno obnovljena crkva brvnara Sveti Nikola u Javoranima je jedna od najstarijih crkava te vrste na području banjalučke regije. Sagrađena je 1757. godine.

- Stećci:

 • Od većeg broja nekropola sa stećcima na kneževskoj opštini najpoznatija je imljanska nekropola "Mramor", koja se sastoji od pet stećaka. Četiri stećka pripadaju pločastom tipu, a središnji stećak leži prevrnut.
 • Druga nekropola "Đidolovo groblje" nalazi se u blizini Ugra. Sastoji se od sedam kamenih i sedrenih sanduka bez natpisa i ornamentike.
 • U selu Kobilja nalazi se treća nekropola. Sastoji se od deset stećaka, od kojih devet pripadaju pločastom tipu.
 • Stećak u selu Baština ističe se reljefom ruke koja drži štaku. Na licu stećka još su dva sokola, polumjesec, krst i sunce.
 • Stećak u selu Čarići sličan je onom u Baštini, ali mu nedostaju pojedini ornamenti i može se pokretati.

- Spomen obilježja NOR-a:

 • Partizansko groblje u Kneževu, u kojem je sahranjeno 85 boraca.
 • spomenik i spomen česma u kanjonu rijeke Ugar, podignutog u znak trajnog sjećanja na 50 poginuluh boraca i 16 žrtava fašističkog terora koji su izginuli od 7. do 9. januara 1944. za vrijeme 6 neprijateljske ofanzive.
 • spomenik sa spomen česmom poginulim borcima NOV i žrtvama fašističkog terora te spomen bista Mihajlu Pavloviću- Miki, kod osnovne škole u Bastajima.

 

 • - Tradicionalna sela i arhitektura:

U seoskim naseljima Imljani, Vlatkovići, Korićani i Kobilja ima dosta sačuvanih seoskih aglomeracija  autohtone arhitekture koje sa aspekta turističke valorizacije ovog kraja znače ne samo značajnu specifičnu društvenu rijetkost, već je daleko veća njihova pejzažna vrijednost.

DOGAĐAJI

 • Djeca pjevaju Nikoljdanu, održava se 17.12.
 • Kulturno veče "Uoči Vidovdana", održava se 27.06.
 • Seoska posijela, održava se 27.01.
 • Žena ženi, održava se 7. marta, povodom dana žena.
 • Izložba ovaca pramenka-vlašićki soj, održava se u septembru.
 • Sajam meda i pčelarstva.

- Narodni zborovi:

 • U Kneževu, Sveti Sava (27.01.), Vidovdan (27.07.),
 • u Živinicama, Petrovdan (12.07.), Velika Gospojina (28.08.),
 • u Imljanima, Petrovdan (12.07.) na Vidovištu i Ilindan (02.08.) u zaseoku Makarići kod stare crkve brvnare,
 • u Vlatkovićima i Kobilji, o Duhovima,
 • u Javoranima, Ilindan (02.08.),
 • u Rapti- Rađići, Ognjena Marija (30.07.).

Sve manifestacije su lokalnog karaktera.

ATRAKCIJE

- Crkve brvnare u selima Imljani i Javorani,

- rijeke Ugar, Cvrcka i Ilomska i njihovi kanjoni,

- planine Čemernica, Ježica i Vlašić (Lisina),

- seoska naselja: Korićani, Imljani, Vlatkovići i Kobilja.

Trim staza sa teretanom na otvorenom, u park šumi Omar u

 blizini istoimenog hotela.

GASTRO

Prostor opštine Kneževo poznat je po proizvodnji kvalitenih sireva od kojih je najpoznatiji Vlašićki sir koji predstavlja pravi brend Kneževa.

Izvorni specijaliteti ovog kraja koji se od davnina pripremaju u domaćinstvima, raznim svečanostima i organizovanim manifestacijama, a koji i danas zauzimaju mjesto u ishrani stanovništva ovog kraja su:

-  cicvara od kukuruznog i pšeničnog brašna i vlašićkog   sira,

-  kukuruza, hljeb od kukuruznog brašna,      

-  pogača, hljeb od pšeničnog crnog brašna,  

-  uštipci od pšeničnog crnog brašna,

-  riblji specijaliteti od ribe iz ovdašnjih rijeka,

-  jela od jagnjećeg i telećeg mesa: stada ovaca i krava napasaju                  

   se na ekološkim i čistim pašnjacima sa obiljem ljekovitih   

   trava.

Mapa

Ocjene

Ukupna ocjena
Hvala, molimo Vas opišite Vašu ocenu