Digital Tourist - BH Itinerary

"Digitalni turistički BH itinerer" finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, predstavlja ambiciozan projekat koji će se baviti identifikacijom i promocijom turističkih atrakcija na području Bosne i Hercegovine upotrebom savremenih sredstava promocije: Google mapiranje, QR code, Smart phone aplikacija, društvene mreže, TV emisije.

Projekat će uticati i na promovisanje zaštite kulturnog i historijskog nasljeđa u BiH, a turiste će uspješnije dovesti do ciljnih tranzitnih destinacija, zadržati ih duže te im pokazati mnogobrojne prirodne, kulturno-historijske, gastrološke i multietničke vrijednosti BiH, sa jedinstvenim ciljem ekonomskog razvoja prosperiteta lokalnih zajednica.Po završetku projekta izvršiće se finalna sertifikacija partnera, dodjela priznanja i kreiranje tijela za kontinuiranu promociju gradova i opština učesnika u projektu sa posebnim statusom partnera u TV serijalu „Turistički ROTOR“.Gradovi/opštine/TZ/TO, partneri u projektu, će postati dijelom turističke rute BiH u okviru Evropskog i svjetskog tržišta. Uz saradnju sa ROTOR-om kao impementatorom direktno se povezuju sa asocijacijom ATRIUM, čije je sjedište u Italiji, grad Forli, a koja se kontinuirano bavi promovisanjem i razvojem kulturnih i turističkih ruta na nivou Jugoistočne Evrope.

 

Partneri projekta su:

1. Opština Rudo

2. Općina Donji Vakuf

3. Općina Prozor-Rama

4. TO Opštine Šipovo

5. Grad Prijedor

6. Opština Oštra Luka

7. Opština Ljubinje

8. Općina Jablanica

9. Općina Žepče

10. Općina Konjic

11. Općina Foča-Ustikolina BiH

12. Općina Vareš

13. TZ HNKA/Ž

14. Općina Ilijaš

15. Opština Drvar

16. Općina Sanski Most

17. Općina Bosansko Grahovo

18. TO Šamac

19. Turističko-razvojna agencija Glamoč

20. Opština Kalinovik

21. Grad Doboj

22. Opština Srbac

23. Opština Sokolac

24. Istočni Stari Grad

25. TO Grad Banja Luka

26. Opština Rogatica

27. Opština Srebrenica

28. Općina Novi Travnik

29. Općina Travnik

30. Opština Trnovo RS

31. Opština Teslić

32. Općina Stari Grad Sarajevo

33. Opština Nevesinje

34. Općina Fojnica

35. Opština Istočni Drvar

36. TZ Tuzlanskog kantona

37. Općina Ključ

38. Opština Bratunac