Srednjovjekovni put “DRUM”

Doboj-Jug, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Opis

Riječ je o srednjovjekovnoj komunikaciji koja datira još iz Rimskog doba koja je povezivala Posavinu sa Hercegovinom, a na ovaj put naslanja se 15 naseljenih mjesta sa oko 18.000 stanovnika i povezuje Općinu Doboj Jug, Usoru, Tešanj, Maglaj i Žepče. Ova mini regija bogata je brojnim resursima i posebno neistraženom historijom. 21.11.2015.godine formirano je i Regionalno udruženje koje je sebi postavilo visoke ciljeve za naredni period sa posebnim naglaskom na promociju i implementaciju razvojno-turističkih projekata

Mapa