Planinarske i biciklističke staze

Odžak, Federace Bosny a Hercegoviny, Bosna a Hercegovina

Opis

1. Srnava-Lipa: putokazi i oznake, održavana, 30 min hoda
2. Izletište Radilj - stara kapela - Samar - vidikovac Lipa - Plandište - izletište : putokazi i oznake, većim dijelom održavana, 2 h i 30 min hoda
3. Izletište Radilj - Ninoš - Čizmića brdo - Kočijaš -Vrbovac : označena, održavana, 1 h i 30 min hoda
4. "LJUBAVNA STAZA" Vrbovac - Mali potok -Carevina - Čizmića brdo : označena, održavana, 1 h hoda

Mapa