Pećina Ledenica

Bosansko Grahovo, Federace Bosny a Hercegoviny, Bosna a Hercegovina

Opis

Pećina Ledenica je naljepša pećina u BiH i jedna od poznatijih u širem regionu. Ime je dobila po ledu koji se u zimskom periodu stvara u ulaznoj dvorani i zadržava do jula i avgusta. Pećina je dugačka 20 km, a istraženo je 700 m. Raspolaže sa pećinskim nakitom velikih dimenzija i boja kakav se rijetko sreće u našim pećinama. Ledenica ukupno ima 13 dvorana, čija je dužina 697,5 metara, a površina 8477 kvadrata.

Mapa