Partizanski-Titov voz na Oštrelju

Info

Lokacija
Kategorija:
Znamenitosti / Atrakcije
Tel :
037/881-251
Ocjene:

Opis

Titov voz nalazi se  u blizini naselja Oštrelj, 25-30 m desno od magistralnog puta Bosanski Petrovac-Drvar.

Partizanski-Titov voz na Oštrelju, odnosno njegova uskotračna lokomotiva, proizvedena je početkom XX vijeka u fabrici lokomotiva Krauss-Maffei u Njemačkoj. Saobraćao je u okviru Štajnbajsove, a poslije i Šipadove šumske željeznice. Tokom Drugog svjetskog rata, u oktobru 1942 god . lokomotiva sa cisternom i tri vagona korištena je za smještaj Vrhovnog štaba Narodno  oslobodilačkog pokreta, a u jednom od vagona boravio je Josip Broz Tito. Tokom ovog perioda donesene su historijske odluke kao što su: odluka o stvaranju većih operativnih jedinica, planovi za prošitrenje slobodne teritorije Bihaćke republike  te odluka o stvaranju Atifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) 26. i 27. Novembra 1942. u Bihaću. Nakon Drugog svjetskog rata voz je do 1951. god saobraćao u okviru Jugoslovenskih željeznica da bi potom bio restaurisan i zaštićen kao spomenik Narodnooslobodilačke borbe.

05.02.2013. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, donijela je odluku kojom se Istorijski spomenik-Partizanski-Titov voz na Oštrelju, općina Bosanski Petrovac, proglašava Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Video

Mapa

Ocjene

Ukupna ocjena
Hvala, molimo Vas opišite Vašu ocenu