Nekropola stećaka u Sapni i Međeđi

Sapna, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Opis

U srednjovjekovnoj Bosni javlja se neponovljiv i jedinstven tip nadgrobnog spomenika – stećak, koji predstavlja najzanimljiviju pojavu u evropskom stvaralaštvu. Stećci su autohtoni spomenici kojih ima uglavnom na prostoru gdje se prostirala srednjovijekovna Bosna. Na prostoru općine Sapna postoji nekoliko lokaliteta na kojima se nalaze stećci među kojima su lokalitet Zagrobnice u Sapni i Sječa u Međeđi. Najveći broj stećaka pripada vrsti položenih monolita koji se javljaju u tri forme a to su: ploča, sanduk i sarkograf ili šljemenjak. Glavni ukrasi na stećcima mogu se razvrstati u socijalne i religiozne simbole, figuralne predstave i čiste ornamente. Lokacije na kojima se nalaze ovi stećci su pristupačne za dolazak zainteresovanih građana, turista, učenika, studenata itd.

Mapa