Nacionalni spomenik “Sahat kula”

Gračanica, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Info

Lokacija
Gračanica, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Kategorija:
Znamenitosti / Atrakcije
Tel :
+387 35 700 802
Email :
a.begovic@opcina-gracanica.ba

Opis

Objekat se Sahat-kule u Gračanici, kao i većina objekata slične namjene, nalazi u samom centru stare čaršije, u izravnoj blizini Čaršijske ili Ahmed-pašine džamije. Zajedno sa njom spada u najznačajnije objekte grada iz tog perioda. Sahat-kula predstavlja bitan elemenat identifikacije stare čaršije. To je specifičan javni objekt nezaobilazan za arhitektonsko-urbanistički razvoj naselja. Objekt je integralni dio čaršije i svojom vertikalnošću predstavlja dio ukupne vizure grada. Sahat-kula je koncepcijski i kompozicijski usko povezana sa prostornim rješenjem gračaničke čaršije. Predstavlja jednoprostoran objekat sa skoro četvornom osnovom čije su stranice dimenzija približno 3,60 x 3,60 m. Objekt je izgrađen od kamena i zidovi su, kao i kod ostalih objekata ovoga tipa, vrlo masivni i prosječne debljine 80 cm.
Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Sahat kula u Gračanici je proglašena nacionalnim spomenikom 6. maja 2003. godine.
Sahat-kula u Gračanici je u prilično dobrom fizičkom stanju.  Rekonstrukcija krova je urađena 2003. godine kao i popravak unutrašnjih stuba, a postavljani su i  satovi koji su već nabavljeni iz Francuske. Satovi su u nekoliko navrata bili postavljani, austrijske vlasti su 1878. godine nabavili satove iz Beča, zatim 1952. godine su ponovno montirani satovi, a posljednji su postavljeni 1970. godine, a skinuti su 1986. radi popravke i poslije toga nisu više postavljeni. Intervencije koje su urađene na Sahat-kuli, uključujući i posljednje 2003. godine, nisu bile zasnovane na čistim restauratorskim principima. Tako je došlo do izmjena izvornih materijala i izvornog izgleda objekta. I pored toga što za zamjenu pojedinih dijelova objekta nisu korišteni odgovarajući materijali,  nije moguće tvrditi da je to prouzrokovalo trajna oštećenja objekta. 

Mapa