Muzej rudarstva i željeznice

Banovići, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Video

Lokacija
Banovići, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Kategorija:
Znamenitosti / Atrakcije
Video prezentacija :

Opis

Obzirom da RMU Banovići trenutno raspolaže sa bogatim rudarskim naslijeđem u koji spadaju parne lokomotive, bageri, rovokopači, kamioni za prijevoz jalovine i sva ostala rudarska mehanizacija koja se koristila od nastanka rudnika na ovim prostorima, došlo se na ideju izgradnje Muzeja rudarstva i željeznice. Muzej bi na jednom mjestu predstavio sve ono što se decenijama koristilo u rudarstvu ovoga kraja. Cjelokupan kompleks zamišljen je tako da se sa predmetne lokacije gradnjom novih priključnih kolosjeka kreće sa turističkom prugom, koja će biti ukomponovana u postojeći ambijent. Početna stanica smještena je uz novi objekat, odnosno objekat stanične zgrade. Ideja vodilja za kreiranje kompletnog kompleksa muzeja, stanične zgrade i muzeja na otvorenom, bila je da se svakom posjetiocu  Banovića  dočara slika rudnika, slika mehanizacije i ambijenta okruženja u kojem ljudi Banovića i okolnih mjesta žive već dugi niz godina te da stvori  upečatljivu sliku teškog rudarskog poziva i svih dobrih, ali i teških trenutaka koje komarati preživljavaju.

Mapa