Manifestacija „Likovni sabor – Majevica“

Lopare, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Info

Lokacija
Lopare, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Kategorija:
Znamenitosti / Atrakcije
Tel :
+387 55 650 370

Opis

Manifestacija „Likovni sabor – Majevica“,- održava se  krajem juna,  mikrolokacija: Udruž. lik. umjet. „Atelje 313“, Priboj

Mapa