Kulturni Centar i Zavičajni muzej

Info

Lokacija
Kategorija:
Znamenitosti / Atrakcije
Tel :
051 810 500
Email :
muzejgr@yahoo.com
Ocjene:

Opis

Prva muzejska jedinica na teritoriji opštine Gradiška formirana je daleke 1970. godine u formi muzejske zbirke, kada je funkcionisala u skopu Narodnog univerziteta. U ovom obliku zbirka se održala sve do 1979. godine, kada postaje radna muzejska jedinica u sklopu Doma kulture u Gradišci. Takvi stanje ostaje sve do 2003. godine, kada se formira Javna ustanova Zavičajni muzej Gradiška. U sklopu muzeja nalazi se Galerija za povremene postavke, te stalna istorijska i arheološka postavka formirane 2015. i 2016. godine. 

JU Kulturni centar Gradiška je jedna od najmodernijih ustanova ovog tipa u  Bosni i Hercegovini. Na površini od preko 5500 m2,  u samom centru Gradiške, nalaze se moderne, potpune opremljene dvorane, kapaciteta od 50 do 500 mjesta, pogodne za održavanje svih vidova kulturnih manifestacija, seminara, poslovnih sastanaka, promocija i drugih javnih skupova. Sve sale su potpuno tehnički opremljene i mogu odgovoriti na sve zahtjeve izvodjača, odnosno poslovnih partnera.

Ova ustanova je nezaobilazan faktor u organizovanju manifestacija na području Opštine Gradiška, a veoma često se uključuje kao domaćin ili suorganizator manifestacija od regionalnog, entitetskog, državnog ili medjunarodnog značaja, bez obzira da li se manifestacije održavaju pod krovom ustanove ili na nekoj izdvojenoj lokaciji na području Gradiške. Primjera radi,  Likovna kolonija se održava na jezeru „Laminci“, dječiji litererni susreti na planini Kozari itd.

Svjesno činjenice da su kultura i turizam gotovo nerazvojni u razvijenijim zemljama, rukovodstvo Kulturnog centra Gradiška ulaže maksimalne napore u organizovanje manifestacija kulture medjunarodnog karaktera, poput “Festivala Stand up komedije”, “Trash film festival” koji su u vlastitoj produkciji Kulturnog centra, ili Festivala elektronske muzike “Summer love”, koji je plod koprodukcije više udruženja, a održava se kao kamp na izletištu Lubinski kej.

Mapa

Ocjene

Ukupna ocjena
Hvala, molimo Vas opišite Vašu ocenu