Male Ade

Bosna i Hercegovina

Opis

Male ade prekrasan su prirodni ambijent od nekoliko uređenih ada spojenih malim mostovima za pješake. Kako na Malim adama možemo naći različite sadržaja : dječija igrališta, igralište za odbojku na pijesku, otvorenu ljetnu baštu, koncertni prostor, tako one čine vrhunsko izletište u centru grada Bosanska Krupa.

Mapa