Planina Konjuh

Konjuh, Banovići, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Info

Lokacija
Konjuh, Banovići, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Kategorija:
Planine
Web :
-
Tel :
+387 35 228 799
Email :
-

Opis

Potreba građana TK da se prostor dijela planine Konjuh, koji ima posebne i izuzetno velike prirodne i kulturno-historijske vrijednosti i potencijale, trajno zaštiti, uravnoteženo i samoodrživo koristi, ispunjena je donošenjem Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh, Zaštićenim pejzažom “Konjuh”. Površina Zaštićenog pejzaža “Konjuh” je 8016 hektara, pretežno šumskog područja i nalazi se na području tri općine, Banovići, Kladanj i Živinice.
Osnovne vrijednosti zaštićene zone Konjuh čine: Geološka raznolikost i prirodno nasljeđe na zaštićenom području: - Prirodne vrijednosti geomorfološkog karaktera (pećine, vrtače, jame), rijetke biljne vrste: bosanski ljiljan, bosanska perunika, sunovrat, iva, lincura, hrizantema, rijetke i ugrožene vodene životinje: vidra, riječni rak, autohtona potočna pastrmka i potočna mrenica, ugrožene vrste životinja: bosanska divokoza i bosanski mrki medvjed, planinska izvorišta čiste vode, kulturno-historijsko naslijeđe.

Mapa